בגרות תולדות עם ישראל – בי"ס דתי – שאלון 29109 תע"י לבי"ס דתי לע"ח – חלק ב' – חורף 2014 (עברית)

29109-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תולדות עם ישראל – בי"ס דתי – שאלון 29108 תע"י לבי"ס דתי לע"ח – חלק א' – חורף 2014 (עברית)

29108-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תולדות עם ישראל – בי"ס דתי – שאלון 29107 תע"י לבי"ס דתי – חלק ב' – חורף 2014 (עברית)

29107-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תולדות עם ישראל – בי"ס דתי – שאלון 29106 תע"י לבי"ס דתי – חלק א' – חורף 2014 (עברית)

29106-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תנ"ך – בי"ס דתי – שאלון 2103 תנ"ך דתי – יחידה ג' – חורף 2014 (עברית)

2103-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תנ"ך – בי"ס דתי – שאלון 2112 תנ"ך דתי – יחידה ב' – חורף 2014 (עברית)

2112-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תנ"ך – בי"ס דתי – שאלון 2102 תנ"ך דתי – יחדה א' – חורף 2014 (עברית)

2102-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תנ"ך – בי"ס דתי – שאלון 900411 תנ"ך – חורף 2014 (עברית)

900411-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תנ"ך – בי"ס כללי – שאלון 900161 תנ"ך – חורף 2014 (עברית)

900161-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תנ"ך – בי"ס דתי – שאלון 2104 תנ"ך – חורף 2014 (עברית)

2104-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות תנ"ך – בי"ס כללי – שאלון 1205 תנ"ך – חורף 2014 (עברית)

1205-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 913431 תולדות הערבים – חורף 2014 (ערבית)

913431-Winter-2014-Arabic.jpg

בגרות ערבית בחינוך הדרוזי – לשון והבעה – שאלון 910431 ערבית – חורף 2014 (ערבית)

910431-Winter-2014-Arabic.jpg

בגרות עברית (לשון והבעה) – שאלון 11107 עברית:הבנה,הבעה ולשון-שאלון א' – חורף 2014 (עברית)

11107-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות עברית (לשון והבעה) – שאלון 11108 עברית:הבנה הבעה ולשון-שאלון ב' – חורף 2014 (עברית)

11108-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות עברית (לשון והבעה) – שאלון 11115 עברית: לשון ב' – חורף 2014 (עברית)

11115-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות עברית בחינוך הדרוזי – שאלון 907531 עברית – חורף 2014 (עברית)

907531-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות ערבית – לשון והבעה – שאלון 20101 ספרות א' – חורף 2014 (ערבית)

20101-Winter-2014-Arabic.jpg

בגרות ספרות בחינוך הממלכתי,יהודי – שאלון 904041 ספרות )כללי( – חורף 2014 (עברית)

904041-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות ספרות בחינוך הממלכתי,יהודי – שאלון 904441 ספרות – חורף 2014 (עברית)

904441-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות ספרות בחינוך הממלכתי דתי – שאלון 9112 ספרות – חורף 2014 (עברית)

9112-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות ספרות בחינוך הממלכתי דתי – שאלון 9111 ספרות – חורף 2014 (עברית)

9111-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות ספרות בחינוך הממלכתי דתי – שאלון 9103 ספרות – חורף 2014 (עברית)

9103-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות ספרות בחינוך הממלכתי דתי – שאלון 9102 ספרות – חורף 2014 (עברית)

9102-Winter-2014-Hebrew.jpg

בגרות ספרות בחינוך הממלכתי,יהודי – שאלון 45 ספרות – חורף 2014 (עברית)

45-Winter-2014-Hebrew.jpg