בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2014 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2014

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2014-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2014 (ערבית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2014

שפה:

ערבית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2014-Arabicקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2014 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2014

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2014-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2014 (ערבית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2014

שפה:

ערבית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2014-Arabicקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2013 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2013

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2013-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2013 (ערבית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2013

שפה:

ערבית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2013-Arabicקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2013 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2013

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2013-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2013 (ערבית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2013

שפה:

ערבית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2013-Arabicקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2012 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2012

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2012-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2012 (ערבית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2012

שפה:

ערבית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2012-Arabicקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2012 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2012

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2012-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2012 (ערבית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2012

שפה:

ערבית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2012-Arabicקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2011 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2011

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2011-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2011 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2011

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2011-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2010 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2010

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2010-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2010 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2010

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2010-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2009 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2009

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2009-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2009 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2009

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2009-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2008 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2008

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2008-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2008 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2008

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2008-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2007 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2007

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2007-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2007 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2007

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2007-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2006 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2006

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2006-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849201 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב – קיץ 2006 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

2 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849201

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_ב

מועד:

קיץ 2006

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849201-Summer-2006-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2005 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2005

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2005-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2004 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2004

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2004-Hebrewקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2002 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2002

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2002-Hebrew

לצערינו קובץ ההורדה לבגרות זו לא הופץ ע"י משרד החינוךקטגוריות:
תגים:

בגרות מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב – שאלון 849101 מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א – קיץ 2001 (עברית)


מקצוע:

מערכות אלקטרוניות וחשמל ברכב

יחידות לימוד:

1 יחידות לימוד

סמל שאלון:

סמל שאלון 849101

שם שאלון:

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב_א

מועד:

קיץ 2001

שפה:

עברית

אינטרני/אקסטרני:

אינטרני

מגזר:

יהודי ערבי דרוזי

נתיב:

טכנולוגי

מזהה שאלון:

849101-Summer-2001-Hebrewקטגוריות:
תגים: