הסטוריה – בי"ס ערבי

בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 913431 תולדות הערבים – חורף 2014 (ערבית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911551 היסטוריה – חורף 2014 (ערבית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911571 הסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 913431 תולדות הערבים – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 551 היסטוריה לערבים א' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 561 היסטוריה לערבים יחידה ב' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911581 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 581 היסטוריה לערבים יחידה ד' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911561 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 431 תולדות הערבים והמזרח התיכון – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911551 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 571 היסטוריה לערבים יחידה ג' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911551 היסטוריה – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 913431 תולדות הערבים – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 551 היסטוריה לערבים א' – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 431 תולדות הערבים והמזרח התיכון – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911551 היסטוריה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911571 הסטוריה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 913431 תולדות הערבים – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 551 היסטוריה לערבים א' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 561 היסטוריה לערבים יחידה ב' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911581 היסטוריה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 581 היסטוריה לערבים יחידה ד' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 911561 היסטוריה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – בי"ס ערבי – שאלון 431 תולדות הערבים והמזרח התיכון – קיץ 2013 (עברית)