הסטוריה

בגרות הסטוריה – שאלון 22116 היסטוריה לימודי חובה ב' – חורף 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22115 היסטוריה לימודי חובה א' – חורף 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 220 היסטוריה חלק א' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 24 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22209 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22303 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 221 היסטוריה חלק ב' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22116 היסטוריה לימודי חובה ב' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22115 היסטוריה לימודי חובה א' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 223 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22218 היסטוריה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22126 היסטוריה )כללי( – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 222 היסטוריה לעולה חדש – קיץ 2014 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 220 היסטוריה חלק א' – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 221 היסטוריה חלק ב' – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22116 היסטוריה לימודי חובה ב' – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22115 היסטוריה לימודי חובה א' – חורף 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22218 היסטוריה – קיץ 2013 (אנגלית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22126 היסטוריה )כללי( – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 222 היסטוריה לעולה חדש – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22218 היסטוריה – קיץ 2013 (צרפתית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22218 היסטוריה – קיץ 2013 (רוסית)


בגרות הסטוריה – שאלון 22218 היסטוריה – קיץ 2013 (ספרדית)


בגרות הסטוריה – שאלון 220 היסטוריה חלק א' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות הסטוריה – שאלון 24 היסטוריה – קיץ 2013 (עברית)