חקלאות

בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2014 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2014 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2014 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2014 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2013 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2013 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2013 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2013 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2012 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2012 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2012 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2012 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2011 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2011 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2011 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2011 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2010 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2010 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2010 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2010 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2009 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2009 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2009 (עברית)


בגרות חקלאות – שאלון 46201 חקלאות – תחום בעלי חיים – קיץ 2009 (ערבית)


בגרות חקלאות – שאלון 46205 חקלאות – תחום צומח – קיץ 2008 (עברית)