מדעי החברה

בגרות מדעי החברה – שאלון 702 סוציולוגיה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 105 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד( – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 802 כלכלה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 701 סוציולוגיה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 931177 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד'( – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 931177 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד'( – קיץ 2014 (ערבית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 801 כלכלה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 104 מדע המדינה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 702 סוציולוגיה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 105 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד( – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 802 כלכלה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 701 סוציולוגיה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 931177 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד'( – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 931177 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד'( – קיץ 2013 (ערבית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 801 כלכלה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 104 מדע המדינה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 702 סוציולוגיה – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 105 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד( – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 802 כלכלה – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 701 סוציולוגיה – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 931177 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד'( – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 931177 שיטות מחקר במדעי החברה )מתוד'( – קיץ 2012 (ערבית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 801 כלכלה – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 104 מדע המדינה – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מדעי החברה – שאלון 702 סוציולוגיה – קיץ 2011 (עברית)