מנהל וכלכלה

בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839207 מינהל וכלכלה ג' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839207 מינהל וכלכלה ג' – קיץ 2014 (ערבית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717931 ניהול חשבונות ושכר – אביב 2014 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717001 מדעי הניהול – אביב 2014 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717921 מינהל במערכות בריאות – אביב 2014 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717911 מינהל במערכות המשפטיות – אביב 2014 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839206 מינהל וכלכלה ב' – קיץ 2013 (ערבית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839106 מינהל וכלכלה א' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839207 מינהל וכלכלה ג' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839207 מינהל וכלכלה ג' – קיץ 2013 (ערבית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839206 מינהל וכלכלה ב' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717931 ניהול חשבונות ושכר – אביב 2013 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717001 מדעי הניהול – אביב 2013 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717921 מינהל במערכות בריאות – אביב 2013 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717911 מינהל במערכות המשפטיות – אביב 2013 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839206 מינהל וכלכלה ב' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839106 מינהל וכלכלה א' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839206 מינהל וכלכלה ב' – קיץ 2012 (ערבית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839207 מינהל וכלכלה ג' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 839207 מינהל וכלכלה ג' – קיץ 2012 (ערבית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717937 הגנה על עבודת גמר – אביב 2012 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717935 יישומי מחשב בחשבונאות ושכר – אביב 2012 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717925 ישומי מחשב במערכת הבריאות – אביב 2012 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717931 ניהול חשבונות ושכר – אביב 2012 (עברית)


בגרות מנהל וכלכלה – שאלון 717915 ישומי מחשב במערכת המשפטית – אביב 2012 (עברית)