ניהול התפעול

בגרות ניהול התפעול – שאלון 809203 ניהול התפעול ב' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809203 ניהול התפעול ב' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809203 ניהול התפעול ב' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2011 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2011 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809203 ניהול התפעול ב' – קיץ 2011 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2010 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2010 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809203 ניהול התפעול ב' – קיץ 2010 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2009 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2009 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2008 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2008 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2007 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2007 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809202 ניהול התפעול ג' – קיץ 2006 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2006 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2005 (עברית)


בגרות ניהול התפעול – שאלון 809101 ניהול התפעול א' – קיץ 2004 (עברית)