ניהול מלונאי

בגרות ניהול מלונאי – שאלון 873101 ארגון תיירות – קיץ 2005 (עברית)


בגרות ניהול מלונאי – שאלון 873202 ניהול חשבונות הזמנת וקבלת אור' – קיץ 2005 (עברית)


בגרות ניהול מלונאי – שאלון 873101 ארגון תיירות – קיץ 2004 (עברית)


בגרות ניהול מלונאי – שאלון 873202 ניהול חשבונות הזמנת וקבלת אור' – קיץ 2004 (עברית)