ניהול תעשייתי

בגרות ניהול תעשייתי – שאלון 809201 מבוא לסטטיסטיקה ושיווק – קיץ 2009 (עברית)


בגרות ניהול תעשייתי – שאלון 809201 מבוא לסטטיסטיקה ושיווק – קיץ 2008 (עברית)


בגרות ניהול תעשייתי – שאלון 809201 מבוא לסטטיסטיקה ושיווק – קיץ 2007 (עברית)


בגרות ניהול תעשייתי – שאלון 809201 מבוא לסטטיסטיקה ושיווק – קיץ 2006 (עברית)


בגרות ניהול תעשייתי – שאלון 809201 מבוא לסטטיסטיקה ושיווק – קיץ 2005 (עברית)


בגרות ניהול תעשייתי – שאלון 809201 מבוא לסטטיסטיקה ושיווק – קיץ 2004 (עברית)