עברית בחינוך הערבי

בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14203 הבנה והבעה – חורף 2014 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 253 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14204 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14105 ספרות ב' – קיץ 2014 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – קיץ 2014 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – חורף 2013 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 253 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14204 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14105 ספרות ב' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – קיץ 2013 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – חורף 2012 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – קיץ 2012 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 253 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14204 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14105 ספרות ב' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – חורף 2011 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14203 הבנה והבעה – חורף 2011 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14105 ספרות ב' – קיץ 2011 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – קיץ 2011 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 253 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2011 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14203 הבנה והבעה – קיץ 2011 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14204 ידע לשון וספרות א' – קיץ 2011 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 252 הבנה והבעה – חורף 2010 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14203 הבנה והבעה – חורף 2010 (עברית)


בגרות עברית בחינוך הערבי – שאלון 14105 ספרות ב' – קיץ 2010 (עברית)