קבלת תיירות

בגרות קבלת תיירות – שאלון 873301 פקידות קבלה א' – קיץ 2003 (עברית)


בגרות קבלת תיירות – שאלון 873301 פקידות קבלה א' – קיץ 2002 (עברית)


בגרות קבלת תיירות – שאלון 873301 פקידות קבלה א' – קיץ 2001 (עברית)