תרמודינמיקה טכנית

בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 888201 מערכות ממוחשבות ברכב ג'-אוטוטק – קיץ 2014 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2013 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2013 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2012 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2012 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2011 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2011 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2010 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2010 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2009 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2009 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2008 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2008 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2007 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2007 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886202 תרמודינמיקה טכנית ב' – קיץ 2006 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886101 מבנה אניות והנעתן – קיץ 2006 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886201 תר' טכנית א' – קיץ 2005 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886301 מכונות כוח וחום א' – קיץ 2005 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886201 תר' טכנית א' – קיץ 2004 (עברית)


בגרות תרמודינמיקה טכנית – שאלון 886301 מכונות כוח וחום א' – קיץ 2004 (עברית)